Излезе новият Том 10, Брой 1/2023 г. на електронното списание "Право, Политика, Администрация" - издание на Правно-историческия факултет

 

можете да видите ТУК !

 Изпълнителната агенция ,,Образование, Аудиовизия и Култура‘‘ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024‘‘   Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘,

На професионалния празник на PR специалиста – 7 юли, доц. д-р Славянка Ангелова и доц. д-р Димитрина Стефанова представиха съвместната си монография „Алгоритъм на PR кампанията“

 

Държавният университет на Молдова награди с диплома за отлични постижения гл. ас. д-р Милена Янкова от катедра „Връзки с обществеността“

Факултетът по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова отличи с диплома за отлични постижения и сътрудничество гл. ас. д-р Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет.