Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Право за учебната 2022/2023 г.