На 29 юни 2023 година в град София бе подписано Споразумение за партньорство между ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) от ректорите на двете висши училища, съответно проф. д-р Борислав Юруков и проф. д.н. Ирена Петева.

На днешната церемония 284 бакалаври и магистри, възпитаници на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и абсолвентите с най-висок успех.

На 2 юни 2023 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе практическо обучение за студенти от специалностите „Право” и „Международни отношения” в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘.

 

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Съвременни измерения на сигурността в Югоизточна Европа“. Събитието беше организирано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултета по информационни науки към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Студенти от Правно-историческия факултет участваха в национално състезание по гражданско и търговско право

Отборът на Правно-историческия факултет в състав Петя Хаджиева, Славина Николова, Антонио Костадинов и Теодора Данова, с академични наставници доц. д-р Александър Иванов, гл. ас. д-р Сузана Рангелова и гл. ас. д-р Йорданка Нонева, взе участие в Десетото национално състезание по гражданско и търговско право.