Изпълнителната агенция ,,Образование, Аудиовизия и Култура‘‘ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024‘‘   Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘,

 Община Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“ организират съвместно практическо обучение на студенти, касаещо защитата на личните данни.

Преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет успешно реализираха Еразъм+ мобилност в Държавния университет на Молдова