В. Вучков

 
проф. д-р Веселин Вучков

приемно време:

понеделник от 17.30 до 19.15 ч.
вторник от 8.30 до 10.15 ч.

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

научни интереси: наказателнопроцесуално право, служби за сигурност и разузнавателни служби, специални разузнавателни средства, съдебна система, история, литература

преподавани дисциплини: наказателен процес, правен режим на разузнавателните служби

АИС: https://ais.swu.bg/profile/vuchkov

 

проф. д.н. Георги Близнашки

 

Чанкова 

проф. д-р Добринка Чанкова

приемно време: сряда от 12.30 до 13.15 ч
от 16.30 до 17.15 ч.
четвъртък от 16.30 до 17.15 ч.
от 17.30 до 18.15 ч.

 house Учебен корпус 6
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси: Наказателен процес; Виктимология; Защита  правата на човека и  правата  на жертвите; Медиация; Решаване на конфликти и възстановително правосъдие; Законотворчество.

Преподавани дисциплини: Наказателнопроцесуално право; Защита правата на човека; Алтернативно  разрешаване на спорове; Сигурност и права на  човека; Виктимология /само  на Еразъм студенти/.

AIS: https://ais.swu.bg/profile/chankova

 

проф. дюн Костадин Бобев

 

 

swu Goleva

 

 

доц. д-р Валентина Александрова

приемно време: понеделник от 14.30 до 16.15ч.
сряда от 09.30 до 11.15ч.

 

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1

 

Научни интереси: финансово и данъчно право, бюджетно право, публични вземания.

Преподавани дисципилини: Финансово право, Данъчно право, Събиране на публични вземания.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/aleksandrovavalentina

 

доц. д-р Веселина Бучкова

приемно време: вторник от 16.30 до 18.15 ч.
сряда от 13.30 до 15.15 ч.

 

 

 

 Stanin1доц. д-р Манол Станин

приемно време: понеделник от 08.45 ч. до 09.30 ч.
от 12.15ч. до 13.00 ч
УК 1
зала 1208 
  четвъртък от 08.45 ч. до 09.30 ч.
от12.15ч. до 13.00 ч.
УК 1
зала 1115

house Учебен корпус 1
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Научни интереси - Субективни права, ценности в правото и правни обекти.

Преподавани дисциплини - Обща теория на правото, право на интелектуална собственост и ограничаване на правата на гражданите при извънредно положение.

AIS: https://ais.swu.bg/profile/stanin

 

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

приемно време: вторник от 13.30 до 15.15 ч.
сряда от 09.30 до 11.15 ч.
 

доц. д-р Надежда Кръстева

приемно време: вторник от 13.30 до 14.15 ч.
сряда от 12.30 до 13.15 ч.
от 17.30 до 18.15 ч.
четвъртък от 16.30 до 17.15 ч.

 

 

Матеева

 

 

доц. д-р Юлиана Матеева

приемно време: вторник от 09.30 до 11.15 ч.
сряда от 09.30 до 11.15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси: в областта на материалното наказателно право - непълнолетни, изборни престъпления и др.

Преподавани дисциплини: Наказателно право

AIS: https://ais.swu.bg/profile/mateeva_juliana

 

 

Албена

 

гл. ас. д-р Албена Иванова

приемно време: понеделник от 12.30 до 14.15 ч.
четвъртък от 11.30 до 12.15 ч.
от 13.30 до 14.15 ч.

 

house Учебен корпус 6

emailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 Научни интереси: Административно право, Административен процес, Данъчно право, Право на Европейския съюз, Обществени поръчки, Търговско право.

Преподавани дисциплини: Административно право. Административен процес, Данъчно право, Финансово право, Право на Европейския съюз, Вътрешен пазар и четирите свободи на движение, Международно публично право, Обществени поръчки.

 

гл.ас.д-р Весела Мирчева

 

гергана андонова

 

 

гл. ас. д-р Гергана Андонова

приемно време: сряда от 08.30 до 09.15 ч
от 09.30 до 10.15 ч.
четвъртък от 08.30 до 09.15 ч.
от 09.30 до 10.15 ч.

                         

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Научни интереси: престъпленията против собствеността (документна измама), корупционните престъпления и наказателната отговорност на непълнолетни лица.

Преподавани дисциплини: Наказателно право, Наказателнопроцесуално право, Правна закрила на детето

АИС: https://ais.swu.bg/profile/gergana_andonova

 

СнимкаГ.М.

 

 

гл. ас. д-р Георги Михайлов

приемно време: понеделник от 18.30 ч. до 19.15 ч.
УК 1 зала 1208 
  вторник от 12.30 ч. до 13.15 ч.
УК 1 зала 1201
  четвъртък от 17.30 ч. до 19.15 ч. УК 6

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси: теорията на правото, философията на правото и проблемите на българското законодателство;

Преподавани дисциплини: Обща теория на правото, Теория на правотворческата дейност, Основи на правото;

АИС:https://ais.swu.bg/profile/mihaylov

 

ралица1

 

гл.ас. д-р Ралица Войнова

приемно време: понеделник от 12.45 ч. до 13.30 ч.
от 16.15 ч. до 17.00 ч.
УК 1 зала 1208 
  четвъртък от 13.00 ч. до 14.30 ч. УК 6

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси: Наказателен процес, Наказателно право, Международно правно сътрудничество по наказателни дела.
Преподавани дисциплини: Наказателнопроцесуално право; Устройство на съдебната система.
AIS: https://ais.swu.bg/profile/RalitsaM

 

ас. д-р Антония Методиева

приемно време: вторник

от 12.30 до 13.15 ч.
от 13.30 до 14.15 ч.

сряда от 09.30 до 10.15 ч.
от 10.30 до 11.15 ч.

 

ас.д-р Даниела Атанасова

приемно време: понеделник

от 12.30 до 13.15 ч.
от 13.30 до 14.30 ч.

вторник      

от 12.30 до 13.15 ч.
от 13.30 до 14.30 ч.

 

ас. д-р Борислав Цеков

 

 

 

 Стоян Васев

ас. Стоян Васев

приемно време: понеделник

от 13.30 до 14.15 ч.
от 15.30 до 16.15 ч.

вторник от 12.30 до 13.15 ч.
от 17.30 до 18.15 ч.

 

house Учебен корпус 6

email

 

Научни интереси:  Конституционно право; Институцията "държавен глава" в парламентарните демокрации; "Неутрална власт" на държавния глава; 

Преподавана дисциплина:  Конституционно право;

 

докторант Атанас Бръндев

 

докторант Галена Манова - Узунова

 

докторант Джорджия Папучарова

 

докторант Елена Хайдушка

 

докторант Елона Хюсени - Тола

 

докторант Йоана Петрова

 

докторант Петранка Щерева

 

докторант Росица Янкова

 

докторант Борислава Иванова

 

докторант Лилия Георгиева