Сборник с доклади от Кръгла маса, организирана от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и проведена на 6 юни 2023 г.

Организирането на кръглата маса и издаването на този сборник са резултат от изпълнението на Национална научна програма „Сигурност и отбрана”, одобрена с РМС № 731 от 21.10.2021 г., съгласно Споразумение № Д01-74/19.05.2022 г. и Споразумение за партньорство № МРС 122/29.06.2023 г.

 

Сборник с доклади от Кръгла маса - можете да видите ТУК