Преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет успешно реализираха Еразъм+ мобилност в Държавния университет на Молдова

Председателят на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Европейския надзорен орган по защита на данните Венцислав Караджов бе гост в Югозападния университет „Неофит Рилски“,

На 4 февруари 2022 г. онлайн в платформата „Zoom” се проведе национална научна кръгла маса „150 години от рождението на Гоце Делчев“. Тя бе организирана съвместно от Македонския научен институт, Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

В Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ бяха представени два нови документални сборника на Комисията по досиетата

 

Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на публична дискусия и представяне на сборниците: „Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)“ и „Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)“. Модератор на срещата беше проф. д-р Веселин Вучков.

В катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе Третата студентска научна сесия по Междукултурна комуникация „Кроскултурен PR“.