На професионалния празник на PR специалиста – 7 юли, доц. д-р Славянка Ангелова и доц. д-р Димитрина Стефанова представиха съвместната си монография „Алгоритъм на PR кампанията“

 

пред PR общността, а тяхната студентка Габриела Станчева стана стипендиант на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) като спечели националния конкурс на проф. Тодор Петев. Професионалната общност оцени високо монографията, която акцентира върху PR алгоритъм, който е способен да съдейства при реализацията на всяка дейност, която изисква просветено ангажирани групи от хора, общности и общества чрез инструментариума на комуникационната кампания. Изчерпателното изследване на плана на PR кампанията извежда научнообосновани и практически предложения за нейното усъвършенстване както от научно-методична, така и от гледна точка организацията на работата.

Габриела Станчева от първи курс, специалност „Връзки с обществеността“, е тазгодишният носител на стипендията в националния конкурс за есе на БДВО на тема „Силата на думите във време на глобални кризи“. Тя  разработи своето академично есе във връзка с влиянието на посланията и комуникациите в период на глобални кризи под менторството на доц. Стефанова, която води дисциплината по кризисен PR.

Стипендиантът получи грамота, парична награда от 1000 лв. и възможност да участва безплатно във всички събития и обучения на БДВО.

Специалното събитие, обединяващо членовете на пет професионални организации, премина под мотото „Само истината“. След горещи дискусии по актуалния проблем за пропаганда при криза, PR общността предложи декларация за създаване на комуникационен борд за подкрепа на институциите за справяне с фалшивите новини, дезинформацията и инфодемията. Активното участие на членове на катедра „Връзки с обществеността“ в дискусии, конкурси и фестивали в комуникационния бранш вече е традиция. Гордост за катедрата са и множеството национални отличия за PR постижения на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“.