ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право и процес

Геополитика и сигурност в югоизточна европа

Геополитика, сигурност и отбрана

Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната

Защита на личните данни в ес и трети държави

Изграждане и управление на системи за сигурност

Интегрирано гранично управление.pdfинтегрирано гранично управление

Конституционно право

Корпоративна сигурност

Международна и регионална сигурност

Международни правоохранителни организации

Миграционна политика и граничен контрол

Наказателно право

Наказателнопроцесуално право

Обща теория на правото

Опазване на обществения ред

Организация и управление на системата за национална сигурност на република българия

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - бакалавър

Превенция и противодействие на трафика на хора

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност - бакалавър

Система за кооперативно сътрудничество

Теоретични основи на националната сигурност

Шенгенска система за сигурност

Информационна и киберсигурност

Конституционни основи на извънредното положение

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Сигурност и права на човека