Изпълнителната агенция ,,Образование, Аудиовизия и Култура‘‘ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024‘‘   Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘,

като символ за качество в обучението по европейска интеграция и доказателство за постиженията на проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND) в тази област.

Този плакет символизира и визуализира едноименния проект като действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование, представяйки го като контактна точка в и извън институцията за насърчаване на европейските изследвания.

В Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ през летния семестър на  академичната 2021/2022 година, се проведоха лекции и практическо обучение по учебната дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“, в специалности ,,Право‘‘, ,,Международни отношения‘‘, ,,Национална сигурност‘‘ и ,,Финанси‘‘. Правно-историческият факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ е първият факултет, който предлага на своите студенти изучаването на така актуалната учебна дисциплина. Проектът се изпълнява от екип от преподаватели и служители на Правно-историческия факултет и Стопанския факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ в лицето на доц. д-р Николай Марин- ръководител на проекта, проф. д-р Габриела Белова, проф. д-р Преслав Димитров, гл. ас. д-р Анна Христова, гл. ас. д-р Мария Паскалева, гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова, Антоанела Ванева и Биляна Младенова.  

ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ се откроява като контактна точка за насърчаване на европейските изследвания, както в рамките на изпълнение на  проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ,, Еразъм +‘‘ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование‘‘, така и във всяка друга област на образованието, свързана с европейската интеграция.