ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право

Външна политика на българия

Външна политика на държавите от азия и арабските страни

Външна политика на държавите от югоизточна европа

Външна политика на латиноамериканските и африканските страни

Външна политика на сащ и европейските страни

Външнополитически анализ и прогнозиране

Дипломатически и консулско право

Дипломатически церемониал, протокол и практика

Европейски културни модели

Европейско политическо сътрудничество и интеграция

Екологична политика на европейския съюз

Защита правата на човека

Интеграционни модели в европа

История на международните отношения

История на философията

Конституционно право

Международна и национална сигурност

Международни икономически отношения

Международни организации

Международни спорове и конфликти

Международно публично право

Международно частно право

Обща теория на пазарното стопанство

Основи на правото

Политическа история на балканските държави

Политическа история на Eвропа и САЩ

Политология

Право на eвропейския съюз

Право на международните договори

Реторика

Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика

Теория и практика на международните преговори

Теория на външната политика

Теория на международните отношения