Държавният университет на Молдова награди с диплома за отлични постижения гл. ас. д-р Милена Янкова от катедра „Връзки с обществеността“

Факултетът по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова отличи с диплома за отлични постижения и сътрудничество гл. ас. д-р Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет.

Отличието бе присъдено чрез онлайн участие във второто издание на Gala Awards for Loyalty and Collaboration, състояло се в залата на Сената на Държавния университет на Молдова. Събитието беше организирано от Факултета по журналистика и комуникационни науки с цел да популяризира академичните ценности, признателността за професионалното сътрудничество и ефективното партньорство с представители на академичните среди и пазара на труда в областта на медиите, комуникациите и връзките с обществеността.

Дипломата бе връчена от Декана доц. д-р Виктория Буликану, която през месец май 2022 г., заедно с екип от изявени преподаватели от университета, осъществи Еразъм+ мобилност с цел преподаване в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по проект, разработен от гл. ас. д-р Янкова и финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси на Република България.

Ректорът на Държавния университет на Молдова доц. д-р Игор Шаров изрази увереността си, че отношенията, които факултетът е развил във времето с Университета в Букурещ, Университета Аполония в Яш, Румъния, Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, България и други, активно допринасят за поддържането на статута на първия факултет по журналистика в страната във всички аспекти.

Diploma Yankova