сним vivanov 

проф. д-р Владко Иванов

  приемно време: вторник от 08:30 до 09:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.
четвъртък от 08:30 до 09:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.

house Учебен корпус 6
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Научни интереси: Национална и европейска сигурност; Контрол на границите на ЕС; Световна и национална история; Управление при кризи.

Преподавани дисциплини:

БАКАЛАВРИ: Корпоративна сигурност; Интегрирано гранично управление; Миграционна политика и граничен контрол; Тактически полицейски действия;

МАГИСТРИ: Европейска политика за сигурност и отбрана; Система за кооперативно сътрудничество; Шенгенска система за сигурност ;

 

проф. д-р Христо Георгиев

приемно време: петък от 08.30 до 09.15 ч
от 12.30 до 13.15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Стойко Стойковпрофесор, д.н., инж., полк.(о.з)  Стойко Стойков

приемно време: четвъртък от 12.30 до 13.15 ч
от 13.30 до 14.15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси са свързани с проблемите на сигурността и отбраната, мениджмънта на знанието и трансформацията в сектора на сигурността, моделирането и симулациите във военната и социалната сфера и съвременната противоракетна и противовъздушна отбрана.

Преподавани дисциплини - Теория на управлението, Публичен мениджмънт, Управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната, Администрация в сигурността и отбраната, Информационна и кибер сигурност в ЕС.

 

Simo Mihov

 

доц.д-р Симо Михов

 приемно време: петък от 11:30 до 12:15ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 6
email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси - Оперативно-издирвателна дейност; международно оперативно сътрудничество в областта на правоприлагането; противодействие на конвенционалната престъпност

Преподавани дисциплини - Тактика на ОИД; Тактически полицейски действия; Международно оперативно сътрудничество в областта на правоприлагането; Международни правоохранителни организации.

 

 доц.д-р Спас Ташев

 приемно време: петък от 11:30 до 12:15ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 6
email  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гл. ас. д-р Владимир Бабанов

  приемно време: понеделник от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.
петък от 12:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

гл. ас. д-р Гергана Кресналийска

  приемно време: вторник от 14:30 до 15:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.
петък от 10:30 до 11:15 ч.
от 11:30 до 12:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/kresnaliyska

 

Олгагл.ас. д-р Олга Чорбаджийска

  приемно време: вторник от 13:30 до 14:15 ч.
от 14:30 до 15:15 ч.
петък от 12:30 до 13:15 ч.
от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси в областите: теория на управлението; управление на човешките ресурси; стратегическо управление в публичната сфера; мениджмънт на стреса; мениджмънт на конфликтите; организационно поведение и развитие; менторство и коучинг; комуникации и изграждане на базови комуникативни умения в управлението на организациите от публичната сфера и други.

Преподавани дисциплини: „Теория на управлението”, „Основи на мениджмънта” „Мениджмънт и управленски технологии”, „Комуникативни умения”, „Организационно поведение”, „Менторство и коучинг”, „Организация и управление на здравната система”.

 

 

IMG 1573ас. д-р Асен Пейчев

  приемно време: сряда от 11:30 до 12:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Научни интереси - научни изследвания в областта на борбата с тероризма и наркотрафика, тяхното приложение в националната и международната сигурност- теория и практика; 

Преподавани дисциплини - Система за разузнавателна защита, Контраразузнаване, Разузнаване, Вътрешна сигурност на ЕС.

 

Георги Средковас. д-р Георги Средков

  приемно време: вторник от 14:30 до 15:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси: Информационна и кибер сигурност; Защита на личната информация и данни; Организация и управление на риска, на информационните процеси, системи, комуникации и данни.

Преподавани дисциплини: Организация и управление на националната сигурност в Република България; Електронни системи за сигурност;

 

 

Bankov PHdас. д-р Стефчо Банков

  приемно време: петък от 08:30 до 09:15 ч.
от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Научни интереси - Сектор Сигурност и конкретно относно превенция и противодействие на корупцията в сектора. Криминологичната характеристика на корупцията в системата на МВР е втора област към която е насочен научният ми интерес. Подготвям монографичен труд на тема Специалните разузнавателни средства през интернет приложения в контекста на разузнаването  и контраразузнаването.

Преподавани дисциплини - Разузнаване и контраразузнаване, Противодействие на корупцията и организираната престъпност, Превенция и противодействие на корупцията, Финансиране на национални и регионални проекти.

 

 

ас. д-р Ваня Пецанова

  приемно време: сряда от 12:30 до 13:15 ч.
от 15:30 до 16:15 ч.
от 16:30 до 17:15 ч.
четвъртък

от 13:30 до 14:15 ч.

house Учебен корпус 6

email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

ас. д-р Еньо Савов

  приемно време: четвъртък от 15:30 до 16:15 ч.
петък

от 12:30 до 13:15 ч.

house Учебен корпус 6

email 

 

 
 

доц. д-р Тотко Симеонов, хон. преп.

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 
 

доц. д-р Галин Иванов, хон. преп.

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 
 

д-р Мирослав Димитров, хон. преп.

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
   

гл. ас. д-р Валентина Хорозова

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

д-р Георги Кръстев, хон. преп.

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
   

докторант Александър Александров

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Вили Вучева

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Георгица Пенчева

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Димитър Огнянски

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Женя Бахчеванова-Динкова

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Костадин Георгиев

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Милка Николова

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Моника Ичева

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Петър Петров

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Сия Веселинчева

приемно време:

house Учебен корпус 6

email

 

 
 

докторант Цветлин Киров

приемно време:

house Учебен корпус 6

email