На 17.04.2024 г. студенти от специалностите „Право“ и „Национална сигурност“ на Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, под ръководството на проф. д-р Добринка Чанкова и ас. д-р Даниела Атанасова посетиха Районен съд - Благоевград.

По случай 145-годишнината от приемането на Търновската конституция, Студентският клуб по Конституционно право в Правно-историческия факултет

ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНДРЕЙ НОВАКОВ ИЗНЕСЕ ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: „БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУ ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, СИГУРНОСТТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ ПРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

През периода 11 - 15 март 2024 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград гостува проф. Ерьола  Алиай,

На 6 март 2024 г. в зала 6301 на Правно-историческия факултет на Югозападния университет беше учреден Студентски клуб по конституционно право .