Студенти от Правно-историческия факултет участваха в национално състезание по гражданско и търговско право

Отборът на Правно-историческия факултет в състав Петя Хаджиева, Славина Николова, Антонио Костадинов и Теодора Данова, с академични наставници доц. д-р Александър Иванов, гл. ас. д-р Сузана Рангелова и гл. ас. д-р Йорданка Нонева, взе участие в Десетото национално състезание по гражданско и търговско право.

Студенти от Правно-историческия факултет посетиха Народното събрание на Република България в Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий

Студенти от специалностите „Право“, „Международни отношения“ и „Национална сигурност“ от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ посетиха сградата на Народното събрание на Република България по покана на народния представител от 1-ви МИР – Благоевград г-н Станислав Богдански.

 

На 27 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

На 24 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕНА ГРАМОТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ И ПРАЗНИКА НА 3-ТО БРИГАДНО КОМАНДВАНЕ