На 30 януари 2024 г. от 10:30 ч. в учебна зала 301 на УК6 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема: „Рискове и предизвикателства пред защитата на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND) с ръководител проф. д-р Николай Марин и финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.

Деканът на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова, заместник-деканът доц. д-р Николай Попов и гл. ас. д-р Йосиф Кочев взеха участие в национална конференция, посветена на превенцията и борбата срещу трафика на хора.

 

Студенти от Правно-историческия факултет участваха в първото национално студентско състезание по административноправни науки, Николай Паскалчев спечели наградата за най-добър оратор.

Студентът по специалност ,,Право”, IV курс, редовно обучение, който е и секретар на Студентски съвет към ЮЗУ ,,Неофит Рилски” - Благоевград взе участие като панелист в конференция на тема „Младите хора и външнополитическата стратегия на България: критичният глас”, която се организира от Мария Габриел, заместник министър - председател и министър на външните работи.

На 15.12.2023 г. в сградата на МВнР, се проведе награждаването на победителките в Национален конкурс “Жените и дипломацията - посланик за един
ден, организиран по инициатива на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел.