На 29 юни 2023 година в град София бе подписано Споразумение за партньорство между ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) от ректорите на двете висши училища, съответно проф. д-р Борислав Юруков и проф. д.н. Ирена Петева.

На днешната церемония 284 бакалаври и магистри, възпитаници на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и абсолвентите с най-висок успех.

На 2 юни 2023 г. в Комисията за защита на личните данни се проведе практическо обучение за студенти от специалностите „Право” и „Международни отношения” в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘.