На 27 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и онлайн в платформата BigBlueButton се проведе кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

На 24 април 2023 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕНА ГРАМОТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ И ПРАЗНИКА НА 3-ТО БРИГАДНО КОМАНДВАНЕ

Студенти от специалност „Връзки с обществеността“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в обучение, свързано с кибертормоза и разпространението на фалшиви новини

Студенти от специалност „Връзки с обществеността“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ участваха в обучение на тема „Превенция на кибертормоз и злоупотреби онлайн, дезинформация и разпространение на фалшиви новини сред младите хора“, което се проведе от 30 септември до 2 октомври 2022 г. в град София.

Председателят на Сдружението на жените на Съвета на Европа се срещна със студенти и преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Днес в катедра „Връзки с обществеността“ гостува Инна Димова – председател на Сдружението на жените на Съвета на Европа /Amicale Femmes – Amicale du Conseil de l'Europe/ и специалист по интелектуална собственост във Франция. Тя бе посрещната от ръководителя на катедрата доц. д-р Николай Попов и от инициатора на срещата гл. ас. д-р Славка Попова.