Акредитация

Институционална акредитация....виж ТУК

.

.

Акредитирани професионални направления в Правно-исторически факултет

оценка     дата
2.2. История и археология Бакалавър, Магистър       9.24 19.06.2025 г.
3.3. Политически науки Бакалавър, Магистър 8.87 08.06.2020 г.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки...... Бакалавър, Магистър... 9.13 29.11.2023 г.
3.6. Право

Право - специалност от регулираните професии

Магистър 9.13 07.11.2025 г.
3.7. Администрация и управление Бакалавър, Магистър 8.11 15.04.2020 г.
9.1. Национална сигурност Бакалавър, Магистър 9.09 08.07.2023 г.

Акредитирани докторски програми в Правно-исторически факултет

2.2. История и археология оценка     дата
Средновековна обща история 9.12 19.06.2025 г.
Нова и най-нова обща история 9.15 19.06.2025 г.
История на България 9.13 19.06.2025 г.
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 8.40 11.04.2023 г.

Документалистика, архивистика, палеографика,
историография и източникознание

8.42 11.04.2023 г.

Стара история и тракология

9.23 19.06.2025 г.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 9.23 24.09.2025 г.
Приложение на новите информационни технологии в PR 8.94 24.09.2025 г.
3.6. Право
Административно право и административен процес 8.39 04.04.2024 г.
Гражданско и семейно право 8.44 04.04.2024 г..
Трудово право и обществено осигуряване 8.22 04.04.2024 г.
Международно право и международни отношения 8.61 04.04.2024 г.
Наказателно право 8.30 04.04.2024 г.
Наказателен процес 8.45 04.04.2024 г.
Конституционно право 8.40 11.10.2023 г.
Право на Европейския съюз 8.40 11.10.2023 г.
Римско право 8.43 11.10.2023 г.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 8.40 11.10.2023 г.
Застрахователно право 8.38 11.10.2023 г.
Нотариално право 8.38 11.10.2023 г.
3.7 Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(мениджмънт на публичната сфера)
8.03 15.04.2020 г.
Last modified: Tuesday, 5 April 2022, 11:37 AM