30 години от създаването на Правно-историческия факултет

С научна конференция „Право и общество в (пост) пандемичния свят“ Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбеляза 30-годишнината от основаването си.

Научният форум бе открит от доц. д-р Снежана Ботушарова. Тя отбеляза, че Правно-историческият факултет е един от доказано най-престижните образователни и научни институции, притегателен център за студенти, докторанти и преподаватели от страната и чужбина. Доц. Ботушарова не скри вълнението и радостта си, че открива конференцията и благодари, че 30 години е част от неповторимия академичен свят.

Ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков поздрави ръководството на Правно-историческия факултет за усилията, които полага през годините за развитието на факултета и пожела на участниците ползотворна и успешна работа.

Приветствия към гостите отправи и деканът на факултета доц. д-р Николай Марин. Той отбеляза, че в изграждането и утвърждаването на Правно-историческия факултет стои трудът на стотици преподаватели, на администрацията, на хиляди студенти и на стотици докторанти. Доц. Марин подчерта и важната роля на деканите през годините – проф. д-р Траян Лялев, проф. д-р Александър Воденичаров, проф. д-р Софка Матеева и проф. д-р Габриела Белова.  

„В дни като днешния постиженията и резултатите позволяват да се направи основателният извод, че факултетът се утвърждава все по-категорично като едно от средищата на образование, наука и научни изследвания, за съчетаване на теорията и практиката. Впечатляващ е приносът на факултета в организиране и участие на публични обсъждания на законопроекти“, каза доц. Марин. Той отбеляза, че безспорно положително признание за дейността на факултета са високите оценки на акредитация, успешната реализация на възпитаниците на факултета и нарастващият интерес към най-високата образователна степен, каквато е докторантското обучение.

Поздравления към участниците и по повод юбилея поднесоха още Илко Стоянов – кмет на Община Благоевград, проф. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, проф. д-р Владислав Чаплински – дългогодишен директор на Института за държавата и правото при Полската академия на науките и преподавател по международно публично право във Варшавския университет, Катя Бельова – председател на Окръжен съд – Благоевград, Мария Тодорова – председател на Административен съд –Благоевград, полковник Митко Балтов – командир на Трето бригадно командване, Анселмо Капороси – главен директор на Италианската търговска камара в България и проф. д-р Маркус Вийн – ръководител на департамент „История и цивилизации“ в Американския университет в България. 

В конференцията с доклади участваха представители на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Българския червен кръст, Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, Института за държавата и правото към БАН, Нов български университет, Академия на МВР, УниБИТ, ПУ „Паисий Хилендарски“, УНСС, Бургаския свободен университет, Висше училище по сигурност и икономика и др. Научните доклади ще бъдат публикувани в юбилеен сборник.

Празничната програма продължи с откриване на изложба, проследяваща развитието на факултета. Тя бе открита от заместник-декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Валентин Китанов.

По повод годишнината на Правно-историческия факултет са получени поздравителни адреси от Министерството на отбраната, Комисията за защита на дискриминацията, Областна администрация – Благоевград, Национална компания „Индустриални зони“, Общински съвет – Благоевград,  Областна дирекция на МВР – Благоевград, Областна дирекция на МВР – Перник, от деканите на всички факултети на ЮЗУ „Неофит Рилски“, от висши училища в страната др.