30 години от създаването на Правно-историческия факултет - снимки


 Дипломиране на студентите от Правно-историческия факултет -снимки виж ТУК