Държавни изпити за специалност История

Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър"

Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

Срок за подаване на молби от 1 до 12 февруари 2021 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 24 февруари 2021 г. 9,30 ч.
2 Защита на дипломни работи 24 февруари 2021 г. 10.00 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Monday, 25 January 2021, 3:58 PM