Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

Срок за подаване на молби от 1 до 11 септември 2020 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 23 септември 2020 г. 9,30 ч.
2 Защита на дипломни работи 23 септември 2020 г. 10.00 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 3:05 PM