Държавни изпити за специалност Международни отношения


Редовна сесия за учебната 2021/2022 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

 зала/час 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика“

14 септември /сряда/ 2022 г.

зала 303, УК 6 от 9:00 ч.

Английски език

21 септември /сряда/ 2022 г.

Немски език 16 септември /петък/ 2022 г.

Френски език 16 септември /петък/ 2022 г.

Руски език

16 септември /петък/ 2022 г.

 

Срок за подаване на молби: от 5 септември /понеделник/ до 09 септември /петък/ 2022 г.

....

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Редовна сесия

 час/зала  
Защита на дипломни работи 14 септември /сряда/ 2022 г. зала 303, УК 6 от 9:00 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 29 август /понеделник/ до 1 септември /четвъртък/ 2022 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Валя Гатовска или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Валя Гатовска.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научния ръководител.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Tuesday, 13 September 2022, 8:54 AM