Държавни изпити за специалност Международни отношения


Редовна сесия за учебната 2020/2021 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

 час/зала 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика“

14 септември /вторник/ 2021 г.

зала 305, УК 6 от 9:30 ч.
Английски език

13 септември /понеделник/ 2021г.

зала 1470  от 9 ч.

Немски език

Френски език

Руски език

Срок за подаване на молби: от 30 август /понеделник/ до 7 септември /вторник/  2021 г.

...

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Редовна сесия

 час/зала  
Защита на дипломни работи 14 септември /вторник/ 2021 г. зала 305, УК 6 от 9 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 25 август /сряда/ до 1 септември /сряда/ 2021 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Валя Гатовска или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Валя Гатовска.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Friday, 10 September 2021, 2:52 PM