Държавни изпити за специалност Международни отношения


Поправителна сесия за учебната 2020/2021 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Предварителна сесия

Редовна сесия  час/зала 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика“

15 юли /четвъртък/ 2021 г.

Английски език

14 юли /сряда/ 2021г.

Немски език

16 юли /петък/ 2021г.

Френски език

16 юли /петък/ 2021г.

Руски език

16 юли /петък/ 2021г.

Срок за подаване на молби:  от 5 юли /понеделеник/ до 8 юли /четвъртък/  2021 г.

...

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Предварителна сесия

Редовна сесия  час/зала  
Защита на дипломни работи 15 юли /четвъртък/ 2021 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 28 юни /понеделник/ до 2 юли  /петък/ 2021 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Валя Гатовска или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Валя Гатовска.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Monday, 7 June 2021, 4:55 PM