На 4 февруари 2022 г. онлайн в платформата „Zoom” се проведе национална научна кръгла маса „150 години от рождението на Гоце Делчев“. Тя бе организирана съвместно от Македонския научен институт, Института за исторически изследвания към Българската академия на науките и Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Конференцията бе открита от доц. д-р Георги Николов – председател на Македонския научен институт. Приветствие към участниците отправи доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

            Първото заседание започна с доклади на Христо Христов (родственик, праплеменник на Гоце Делчев) и Симеон Симeв от Република Северна Македония, който представи „Места и време: Гоце Делчев“. Проф. д-р Михаил Неделчев от Нов български университет изнесе доклад на тема „Гоце Делчев в първото литературно десетилетие на XX в.“. „Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов“ бе представен от проф. д.ф.н Цветан Ракьовски от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Докладът на проф. д.и.н. Светлозар Елдъров от Института за балканистика към БАН бе на тема „Кръстният път на Гоце Делчев. Размисли за последните дни на Апостола на македоно-одринската свобода“.

            Доклади и научни съобщения за живота и делото на Гоце Делчев във второто заседание представиха: доц. д-р Димитър Тюлеков (ЮЗУ „Неофит Рилски“): „Георги Николов Делчев – политическият войн в българското национално пространство; д-р Георги Тренчев (РИМ – Разлог): „Учителят Гоце Делев“; доц. д-р Георги Георгиев (Институт за исторически изследвания – БАН); „Гоце Делчев – портрет извън каноните“; доц. д-р Слави Славов (Институт за исторически изследвания – БАН): „Гоце Делчев: за революцията, насилието и за една вътрешна морална дилема“; доц. д-р Наум Кайчев (СУ „Св. Климент Охридски): „Делчевата фамилия след 1903 г.“; доц. д-р Ангел Джонев (Институт за исторически изследвания – БАН): „Гоце Делчев и „Флагманът на корабите“; д-р Елена Александрова (РИМ – Благоевград): „Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМРО към населението и кадровия състав“; докторант Николета Войнова (Институт за исторически изследвания – БАН): „Приносът на Гоце Делчев за съставянето на програмните документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 и 1902 г.

            Националната кръгла маса бе закрита със заключителни думи на доц. д-р Валентин Китанов – заместник-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и председател на Македонския научен институт – филиал Благоевград.

            Докладите от конференцията ще бъдат издадени в специален брой на списание „Македонски преглед“.