В Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ бяха представени два нови документални сборника на Комисията по досиетата

 

Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на публична дискусия и представяне на сборниците: „Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)“ и „Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)“. Модератор на срещата беше проф. д-р Веселин Вучков.

Приветствия към участниците отправиха ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков, ръководителят на департамент „История и цивилизации“ към Американския университет проф. д-р Маркус Вийн и председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов.

Ректорът изрази радостта си, че ЮЗУ „Неофит Рилски“ е домакин на дискусията и отбеляза, че срещи като тези са изключително важни и полезни.

„Ние трябва да можем да научим уроците на историята и да предвидим нашето бъдещо развитие, така че да избегнем всички грешки, които сме допускали“, каза проф. Юруков.

Проф. д-р Маркус Вийн благодари на ръководството на Правно-историческия факултет за инициативата и за възможността Американският университет да бъде съорганизатор на дискусията. „Стремежът на двата тома да документират дейността на българската държавна сигурност по времето на социализма и да я направят достъпна за обществеността беше особено силен мотив за нас да участваме в тази конференция“, отбеляза проф. Вийн.

Дейността на Комисията по досиетата бе представена от председателя й Евтим Костадинов. Той разказа за създаването и развитието на комисията, както и за дейностите, които изпълнява. В дискусията участваха доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет, доц. д-р Валентин Китанов – заместник-декан на Правно-историческия факултет, гл. ас д-р Диана Велева – научен секретар на Правно-историческия факултет, Екатерина Бончева и Иванка Жекова – членове на Комисията по досиетата, проф. д-р Милен Кузманов от Института по история на БАН, Красимир Кръстев – главен експерт в отдел „Изследване и публичност“ на Комисията по досиетата и съставител на сборниците, преподаватели и студенти от Правно-историческия факултет.Събитието беше организирано от Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Департамент ,,История и цивилизация“ на Американския университет в България съвместно с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Last modified: 27 October 2021