ЕВРОДЕПУТАТЪТ АНДРЕЙ НОВАКОВ ИЗНЕСЕ ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА: „БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ МЕЖДУ ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, СИГУРНОСТТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ ПРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Публичната лекция бе организирана от екип на Правно-исторически факултет в рамките на спечелен вътрешно-финансиран проект на тема: „Теоретико-практически проучвания за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на опазването на околната среда и екологичното право“.

Лекцията се проведе пред препълнена зала от студенти, докторанти и преподаватели от различни специалности. Сред официалните гости на събитието бяха началникът на сектор „Контрол и правоприлагане“ – Благоевград в НТУ към АПИ Красимир Чакъров, деканът на Философския факултет проф. д.н. Валентина Миленкова, заместник-деканите  на ПИФ доц. д-р Диана Иванова и доц. д-р Николай Попов.

Научният форум бе открит от декана на Правно-исторически факултет проф. д-р Габриела Белова с приветствие към всички присъстващи. Тя представи основни моменти от биографията на г-н Новаков, който изтъкна, че е възпитаник на Югозападния университет, ПИФ и бивш участник в университетския парламент.

Евродепутатът започна лекцията си с благодарности към ръководството за отправената покана. Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите, които отрупаха г-н Новаков с въпроси, свързани с политиката на Европейския съюз за опазване на стабилността и сигурността, демографската криза, Зелената сделка. Предмет на дискусия бе и Дъблинския регламент, ядрената енергетика, както и актуални теми, свързани с миграцията и опазването на околната среда.

В края на събитието г-н Новаков благодари на студентите за активността и им пожела да бъдат следващите посланици в Европейския парламент от Югозападния университет.