През периода 11 - 15 март 2024 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград гостува проф. Ерьола  Алиай,

която изнесе цикъл от лекции по Облигационно право и Международно частно право пред студенти от специалност „Право“ и „Международни отношения“.
Лекциите се осъществиха във връзка с изпълнението на заложените дейности по Еразъм+ мобилност с цел преподаване и договора между Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Средиземноморския албански университет – Тирана, Албания.

Проф. Алиай сподели своя опит в областта на договорното право и търговските сделки и проведе интересни и ползотворни дискусии с преподаватели и студенти от Правно-историческия факултет. Бяха обсъдени възможности за обмен на студенти по програма Еразъм+, както и бъдещи съвместни проекти.