По случай 145-годишнината от приемането на Търновската конституция, Студентският клуб по Конституционно право в Правно-историческия факултет

към ЮЗУ "Неофит Рилски" организира публична лекция на тема "Влияние на френския конституционализъм върху Търновската конституция". Гост-лектор бе проф. д.н. Костадин Паев, който обърна специално внимание върху конституционните идеи на френските мислители от епохата на Просвещението като абат Сийес, Бенжамен Констан, Жан-Жак Русо и др., чиито идеи са намерили своето имплементиране в първата българска конституция от 1879 г., поставила началото на Третата българска държава.