На 6 март 2024 г. в зала 6301 на Правно-историческия факултет на Югозападния университет беше учреден Студентски клуб по конституционно право .

Студентите избраха за председател на Клуба Василен Васев - студент III курс. Научен ръководител е проф. Георги Близнашки, дн; негов заместник - доц. д-р Борислав Цеков, а научни секретари - гл.ас. д-р Весела Мирчева  и ас. Стоян Васев. Бяха определени темите, които ще се обсъждат на предстоящите сбирки на Клуба до края на летния семестър. В тези сбирки ще вземат участие изтъкнати представители на науката, на висши държавни институции и на местната власт, както и водещи експерти от практиката.