През периода 4 - 8 март 2024 г. в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград гостува проф. Барт Роелс, който изнесе цикъл от лекции по Право на Европейския съюз и Трудово право пред студенти от специалност „Право“ и „Международни отношения“.

Лекциите се осъществиха във връзка с изпълнението на заложените дейности по Еразъм+ мобилност с цел преподаване и договора между Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Университета по приложни науки и изкуства Артезис Плантейн в Антверпен. Проф. Роелс сподели някои добри практики и основни въпроси, свързани с трудовото  законодателство в Белгия, и проведе интересни и ползотворни дискусии с преподаватели и студенти от Правно-историческия факултет. Бяха обсъдени и възможности за обмен на студенти по програма Еразъм+.

Благодарим на проф. Роелс, че допринася за успешното сътрудничество между двата университета, както и за предоставените възможности за още много съвместни инициативи в бъдеще.