Деканът на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова, заместник-деканът доц. д-р Николай Попов и гл. ас. д-р Йосиф Кочев взеха участие в национална конференция, посветена на превенцията и борбата срещу трафика на хора.

Домакин на конференцията на тема: „Превенция и борба с трафика на хора: добри практики и устойчиви решения” бе заместник министър-председателят на Република България и министър на външните работи г-жа Мария Габриел. Основната цел на конференцията бе да покаже, че България допринася значително и по решаващ начин в борбата с трафика на хора.

При откриването на форума думата бе предоставена на министъра на вътрешните работи г-н Калин Стоянов и на координатора на ЕС за борба с трафика на хора г-жа Диан Шмит. Силното лидерство на Мария Габриел като председател на Националната комисия за борба с трафика на хора бе подчертано във видеообръщения към участниците от г-жа Илва Йохансон - еврокомисар по вътрешните работи, г-жа Синди Дайер - посланик за борба с трафика на хора към Държавния департамент на САЩ и д-р Кари Джонстън, специален представител и координатор на ОССЕ по борбата с трафика на хора.

„Трафикът на хора е тежко престъпление против личността, личната свобода и достойнство, той е отрицание на достиженията на демократичните общества” – отбеляза г-жа Габриела, като напомни, че е работила по темата още докато е била евродепутат. Сред безспорните постижения е фактът, че Националната комисия за борба с трафика на хора вече има секретар в лицето на г-жа Даниела Савеклиева, а също така и увеличеният бюджет на комисията.