Студенти от Правно-историческия факултет участваха в първото национално студентско състезание по административноправни науки, Николай Паскалчев спечели наградата за най-добър оратор.

Отборът на Правно-историческия факултет в състав: Василен Васев, Николай Паскалчев, Теодора Богоева, Савина Пашова и Спасина Борисова с академични наставници: доц. д-р Маргарита Чешмеджиева и гл. ас. д-р Антония Методиева, взе участие в Първото национално студентско състезание по административноправни науки.

Организатори на събитието са Върховен административен съд, Нов български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а в състезанието участваха общо 6 отбора, представители на СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

Състезанието се проведе в сградата на Върховния административен съд, гр. София. Чрез жребий бяха определени залите и позициите, които отборите трябваше защитават - на административния орган или на адресата на административния акт.

В зала едно се състезаваха отборите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“; във втора зала - отборите на НБУ и РУ „Ангел Кънчев“, а в трета зала - студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ„Паисий Хилендарски“.

 

В симулативните съдебни процеси бъдещите юристи защитаваха пред тричленни съдебни състави своите тези по предварително разработен от съдии от Върховния административен съд вариант на казус.

Специалната награда на журито за най-добър оратор бе връчена на Николай Паскалчев - студент от трети курс, специалност „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски”.