Студентът по специалност ,,Право”, IV курс, редовно обучение, който е и секретар на Студентски съвет към ЮЗУ ,,Неофит Рилски” - Благоевград взе участие като панелист в конференция на тема „Младите хора и външнополитическата стратегия на България: критичният глас”, която се организира от Мария Габриел, заместник министър - председател и министър на външните работи.

Той говори в първия панел от конференцията, който беше на тема: „Предизвикателства и перспективи пред българската външна политика - оценка на средата на сигурност, основни стратегически документи на ЕС и НАТО, стратегически, регионални и двустранни партньорства“.

Заедно с него бях председателят на Студентския съвет, г-н Иван Лесов, ректорът на Югозападен университет ,,Неофит Рилски”, проф.д-р Николай Марин, и гл.ас.д-р Вероника Стоилова, преподавател в Правно - историческия факултет на университета

,,Винаги съм казвала, че инвестицията в младите хора е инвестиция не само в бъдещето, но и в настоящето. С днешния дебат отправяме послание към младите хора - имаме нужда от тези, които днес виждат света като бъдещ, да дадат своя принос.” - заяви Мария Габриел по време на конференцията.