На днешната церемония 284 бакалаври и магистри, възпитаници на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ получиха дипломите си за висше образование. На тържествената церемония днес бяха отличени и абсолвентите с най-висок успех.

Деканът на факултета доц. д-р Николай Марин откри тържеството и поздрави абсолвентите от випуск 2022 г. на най-големия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

„Настъпи денят, който поставя началото на нов период от живота ви, защото връчването на дипломите не е само формален акт, който потвърждава един завършен етап от вашето образование. Заслужавате да показвате самочувствие, да носите професионална и лична отговорност, защото вие сте бъдещето на България. Вие ще участвате в бъдещата посока на развитие на нашето общество. От вашите лични и обединени усилия зависи то да стане по-демократично, по-модерно и по-справедливо“, отбеляза в приветственото си слово доц. Марин.

            „Всеки един випуск носи нещо характерно в себе си и по това се отличава от завършилите през други години. Вие ще останете във факултетната и университетската история завинаги като студентите, завършили в годината, когато тържествено отбелязваме 230 години от рождението на патрона на нашия университет – големия български духовник, педагог, писател, преводач, енциклопедист – йеромонах Неофит Рилски. Нека неговата безгранична вяра в знанието, неговата неподправена преданост към национални идеали и неговият неизчерпаем стремеж към самоусъвършенстване ви вдъхновява“, каза още доц. Марин. Той пожела на дипломантите здраве и успешна професионална реализация.

            Приветствие към абсолвентите отправи и съдия Петър Узунов – председател на Окръжен съд – Благоевград. Той връчи дипломите на студентите – отличници от випуск 2022 г.

По традиция студентите с отличен успех получиха плакет на Югозападния университет за показани високи резултати в процеса на своето обучение. Плакетите връчи ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков. Той пожела на абсолвентите да бъдат здрави, да отстояват своята идентичност и да работят неуморно, за да постигат целите си.

Първенец на випуска с успех 6.00 от семестриалните изпити и 6.00 от държавните изпити е Габриела Тосунова, завършваща специалност „ Публична администрация“. Тя се обърна с думи на благодарност от името на випуск 2022.

Специален поздрав към всички дипломанти, преподаватели и гости поднесоха студенти от катедра „Музика“ и от катедра „Хореография“ към Факултета по изкуствата.

 

Сред официалните гости на тържествената церемония бяха Стоян Христов – областен управител на област с административен център Благоевград, Радослав Тасков – председател на Общински съвет – Благоевград, Стоянка Пишиева-Сахатчиева – председател на Административен съд – Благоевград, Малина Митова – ръководител на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград, Дейвид Арабаджиев – секретар на Община Благоевград, проф. д.н. Сергиуш Леончик от Полша, заместник-ректорите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова, проф. д.изк. Йордан Гошев и доц. д-р Ицка Дерижан, както и проф. д-р Борис Манов – декан на Философския факултет, проф. д-р Снежина Андонова – декан на Техническия факултет, доц. д-р Елена Каращранова – декан на Природо-математическия факултет, доц. д-р Янка Стоименова – декан на Факултета по педагогика и др.