На 29 юни 2023 година в град София бе подписано Споразумение за партньорство между ЮЗУ "Неофит Рилски" и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) от ректорите на двете висши училища, съответно проф. д-р Борислав Юруков и проф. д.н. Ирена Петева.

Чрез него ЮЗУ „Неофит Рилски“ се включва като асоцииран партньор в изпълнението на Националната научна програма "Сигурност и отбрана", одобрена с решение на Министерски съвет №731/21.10.2021 г.

Сътрудничеството между ЮЗУ "Неофит Рилски" и УниБИТ ще създаде възможности за разработване на научни изследвания, обмен на информация и научно-технически ресурси, както и организиране на образователни и научни събития в областта на националната сигурност. Целта е да се формулират практически решения на съвременните предизвикателства в сектора на националната сигурност, подобряване на качеството на образованието и повишаване на научните постижения. Подписаният договор е важна стъпка към утвърждаване на ЮЗУ „Неофит Рилски“ като водещ научен център в областта на националната сигурност и заявка за разширяване на сътрудничеството с други университети в страната.