Резултати от писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки, проведен на 14 март 2024 г., както следва:

 

специалност Правo редовно обучение -ВИЖ ТУК

специалност Право задочно обучение - ВИЖ ТУК