Разпределение по групи за устен държавен изпит по Публичноправни науки, който ще се проведе на 23 април 2024 г., както следва:

специалност Право редовно обучение - ВИЖ ТУК

специалност Право задочно обучение - ВИЖ ТУК