Председателят на Сдружението на жените на Съвета на Европа се срещна със студенти и преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Днес в катедра „Връзки с обществеността“ гостува Инна Димова – председател на Сдружението на жените на Съвета на Европа /Amicale Femmes – Amicale du Conseil de l'Europe/ и специалист по интелектуална собственост във Франция. Тя бе посрещната от ръководителя на катедрата доц. д-р Николай Попов и от инициатора на срещата гл. ас. д-р Славка Попова.

В рамките на гостуването си в Югозападния университет „Неофит Рилски“ Инна Димова изнесе лекция на тема „Авторско право и дигитална трансформация в медиите и PR сектора“ пред студенти и преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“.

Тя разказа за дейността на Съвета на Европа и по-конкретно за проектите, които се осъществяват под нейното председателство на Сдружението на жените на Съвета на Европа в защита на техните права – инициативата по създаването на библиотечен фонд, включващ творчеството на “les femmes de lettres” /жени-творци/ от 46-те страни-членки на Съвета на Европа; списание Links; програмата на Съвета на Европа Itinéraire culturel).

 

Инна Димова сподели опита си на юрист по право на интелектуална собственост от теоретична гледна точка и от практиката. За аудиторията беше от голям интерес представянето на основните принципи и правната регламентация на авторското право в България и страните от Европейския съюз. Тя поясни, че обектите на авторски и сродни на тях права в контекста на постоянно развиваща се и силно динамична дигитална среда все по-често са предмет на извънсъдебни и съдебни спорове. Бъдещите специалисти по връзки с обществеността научиха за нарастващата икономическа стойност на авторските права с развитието на техническите възможности за публикуване в интернет на авторски произведения, които мигновено достигат до почти всяка точка на света и стават обект на защита на интелектуална собственост.