Доц. д р Николай Мариндоц. д-р Николай Марин

Уважаеми първокурсници,

Уважаеми преподаватели и служители,

Уважаеми колеги!

ОТКРИВАНЕТО НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА Е СЪБИТИЕ, ЗАРЕДЕНО С МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ, И Е ВЪЛНУВАЩ МОМЕНТ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ. НАЧАЛОТО НА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА Е ЗАРЕДЕНО С ОПТИМИЗЪМ, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ СПРАВЯНЕТО С ПАНДЕМИЯТА И ВЪЗСТАНОВАВАНЕТО НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ. ИМЕННО ПАНДЕМИЯТА, СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КАТЕГОРИЧНО ОТКРОИХА СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

ОТ ВАС ЗАВИСИ ДО КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДЕТЕ МОТИВИРАНИ ДА ПРИДОБИЕТЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. ДНЕС ОБРАЗОВАНИЕТО ОЗНАЧАВА КАКТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ, ТАКА И ОТГОВОРНОСТ КЪМ ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, И НАДЕЖДА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ МОДЕЛИТЕ НА УТВЪРДЕНОТО МИСЛЕНЕ И ДА ПРИЕМЕМ НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТЕТО НА ОБЩЕСТВОТО. СТАВА ДУМА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ТУК Е МОМЕНТЪТ ДА СЕ ОТКРОИ ПРИЗНАНИЕТО, КОЕТО ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, АУДИОВИЗИЯ И КУЛТУРА ДАДЕ НА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ С ВРЪЧВАНЕТО НА ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ЗНАК НА ЖАН МОНЕ МОДУЛ, С КОЙТО СЕ ПОТВЪРЖДАВА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО И СЕ ПОТВЪРЖДАВАТ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ФАКУЛТЕТА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ТОВА Е ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ И ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВИЕ СТЕ НАПРАВИЛИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ В ПИФ. ВЪВ ФАКУЛТЕТА РАБОТЯТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ И ОТЛИЧНО ПОДГОТВЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ СПОДЕЛЯТ С ВАС СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ЗА ДА ВИ ИЗГРАДЯТ КАТО ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ПРЕДИМСТВА НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

ВЪПРЕКИ ОПТИМИЗМА И ТЪРЖЕСТВЕНОСТТА НА ДНЕШНИЯ ДЕН, ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ВИЕ ЩЕ ПРЕМИНЕТЕ И ПРЕЗ ТРУДНОСТИ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ВАШЕТО ИЗРАСТВАНЕ И ФОРМИРАНЕ КАТО ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛСТИ. НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ, КОГАТО СТЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ, А ПРОЯВЕТЕ ХАРАКТЕР, КАТО БЪДЕТЕ ПО-ВЗИСКАТЕЛНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ПО-ДИАЛОГИЧНИ С ОСТАЛИТЕ, КОИТО ИМАТ РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ ОТ ВАШАТА. ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР, НО СПРАВЯНЕТО С ТЯХ ЧРЕЗ НАМИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ МОЖЕ ДА НИ НАПРАВИ ПО-ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ САМО ОБРАЗОВАНИЕТО БИ МОГЛО ДА ВИ ДАДЕ ТОЧЕН МИРОГЛЕД И ДА БЪДЕ ОРИЕНТИР ЗА ВАШЕТО ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

НЕКА НАСТОЯЩАТА 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА ДА БЪДЕ УСПЕШНА, ПОЛЗОТВОРНА И ИЗПЪЛНЕНА С ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ И УСТРЕМ КЪМ УСВОЯВАНЕТО НА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.

НА ДОБЪР ЧАС!