На 23-ти ноември 2023 г. в гр. София се проведе студентският конкурс „Като Бернайс“. Специалност „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе представена от два отбора в колаборациите Александър Стаменов-Деяна Доклева и Димитър Димитров-Георги Заяков.

            Тази година пред бъдещите специалисти се постави предизвикателството да създадат план за „Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към лед осветление“. В изпълнението на задачата студентите демонстрираха теоретични знания и практически умения, като акцентираха и върху приложението на изкуствения интелект в сферата на комуникациите. Защитите на проектите се състояха пред жури в състав менторите на всеки отбор и председателя на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Ръководители на ЮЗУ екипите бяха доц. д-р Славянка Ангелова и гл. ас. д-р Любомира Христова.

Конкурсът е национален и традиционно се посвещава на Едуард Бернайс – емблематична личност със забележителен принос в зараждането и развитието на PR професията. Сред неговите заслуги е първата книга „Кристализация на общественото мнение“, посветена на връзките с обществеността, в която въвежда и термина „съветник по PR“. Студентското събитие се проведе за девета поредна година в рамките на фестивала „Денят на Бернайс“, организиран от БДВО. В съревнованието се включиха отбори само на два държавни университета от София и от Благоевград, които обучават студенти в направлението на обществените комуникации. Целта на конкурса е да се създаде практическа среда, която да стимулира креативността на бъдещите специалисти.