Последно обновена на 15 Октомври 2021

 Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност - 2 семестъра - Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по друга специалност - 4 семестъра - Информационен пакет