Последно обновена на 17 Октомври 2021

 Форма на обучение / Информационен пакет
  • Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност- 2 семестъра - Информационен пакет 

  • Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления- 4 семестъра - Информационен пакет