Резултати от писмен държавен изпит по Публичноправни науки, проведен на 22 април 2024 г., както следва:

специалност Право редовно обучение - ВИЖ ТУК

специалност Право задочно обучение - ВИЖ ТУК