Във връзка с изтичане на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г. Министерство на правосъдието повторно обявява процедура по подбор на кандидати за нов български съдия в Европейския съд по правата на човека.

 

Прочети още  ........

Обявление за провеждане на процедура по подбор на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека

Заповед на Министъра на правосъдието