Кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

Правно-историческият факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ организира Кръгла маса на тема „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

афиш  на проявата -bg афиш  на проявата- en