Правно-историческият факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ организира публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град на тема: „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“.

Събитието ще се проведе на 24.04.2023 г. (понеделник) от 10.30 в зала 301 на УК6 на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘, находящ се в гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев- Македончето" № 1.

Настоящото събитие се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ,, Еразъм +‘‘ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование‘‘ и ще бъде открито от декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, който ще представи гост-лектора и напредъка по проекта.

111.png