Комисия за защита на личните данни съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират традиционния студентски конкурс за есе на тема:

 Особености в защитата на личните данни в електронна среда – научените уроци след две години пандемия

 По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе. Последните две години бяха предизвикателство не само за здравеопазването, но и за всички обществени системи. Ускореното внедряване на нови технологични решения доведе до преодоляването на предизвикателствата, свързани със задължителната дистанция и избягване струпването на хора на едно място. Същевременно, нашите навици, задължения, до голяма степен и ние самите станахме все „по-цифрови“ – в работата, в обучението, в комуникацията като цяло и дори в заниманията в свободното време. Сигурността e степен на предпазване от вреда, която се прилага към всичко, което е ценно за нас и считаме за уязвимо, а елемент от нея е и защитата на споделяната информация в електронна среда.

В тазгодишното издание на ежегодния студентски конкурс за есе очакваме участниците да споделят виждането си по следните въпроси: годините на пандемия отразиха ли се и по какъв начин на способите ни за комуникация; работна среда; културен и социален живот; това по-какъв начин е относимо към защитата на личните данни; ежедневният досег с електронна среда поставя ли нови предизвикателства пред осигуряването на висока степен на защита на личните данни и ако да в какво се изразяват тези предизвикателства; по какъв начин следва да бъдат защитавани неприкосновеността на личния живот в електронна среда; участниците в конкурса упражняват ли и по какъв начин правата си по законодателството за защита на личните данни; какви съвети като субекти на данните имат към лицата, които обработват личните им данни, както и към надзорните органи по защита на данните.

За целите на изготвяне на есето препоръчваме участниците да се запознаят с правната уредба на защитата на личните данни на наднационално и национално ниво, както и относимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища. Запознаването и коректното позоваване на научна литература по разглежданата проблематика е силно препоръчително.

Награди: Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат включени в програма на КЗЛД за платен стаж в Комисията.

Допустими участници: студенти в последните три години от обучението във висше училище.

Конкурсна комисия: оценяващата комисия ще бъде съставена от трима представители на КЗЛД и двама от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 18 април 2023 г.

Изисквания към есето:

  • Executive Summary in English (резюме) на английски език в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата.
  • Да представя аргументирано мнението на автора по темата;
  • Да се цитирани всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
  • Обем на есето – от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в общия обем;
  • Да бъде изпратено на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 18 април 2023 г., 24.00 ч.
  • Препоръчителен формат: Portable Document Format (.pdf).

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия – 12 май 2023 г.

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 10-те най-добри есета!

- Изложение на в рамките на 10 минути чрез предварително подготвена презентация (до 6 слайда) и изложение (до 2 страници).

Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 26 май 2023 г. в зала „Заседателна“ на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2.

Повече информация: Христо Аламинов, +359 2 915 35 34, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.

Пожелаваме Ви успех!