Образователно - квалификационна степен

Магистър

 Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна и задочна форма на обучение  - 5 години /10 семестъра/.