Belova

 

  Ръководител катедра:  проф. д-р Габриела Белова

  house УК 6

  Приемно време: Сряда: 12:30 - 14:15

                           Четвъртък: 12:30 - 14:15

 email gbelova@law.swu.bg