На 12 октомври 2020 г. студенти от специалностите „Публична администрация” и „Национална сигурност” в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, се включиха в инициатива на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград, по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Дискусията беше на тема „Как работи българската община”.

Г-жа Гергана Муртова, заместник-председател на Общински съвет –Благоевград, представи пред студентите теоретични и практически аспекти от дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация в Република България. Г-жа Муртова запозна студентите по-детайлно с дейността на Общински съвет - Благоевград, както и отговори на редица техни въпроси.

Last modified: Tuesday, 13 October 2020, 3:10 PM