Висш адвокатски съвет ...... награда за реферат

      През настоящата 2020 г. Висшият адвокатски съвет обяви награди за студенти , изучаващи специалност „Право" за написване на реферат. Темата е: „Новите технологии при правораздаването ".

      Наградите са в три степени: първа - 500 лв. , втора - 300 лв. , трета -200 лв. Наградите са придружени с книги и грамоти и ще бъдат връчени по случай Деня на българската адвокатура - 22 ноември.

       Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 02.10.2020 г., на адрес: гр. София , п. к. 1000, ул. „ Цар Калоян" No 1-а, Висш адвокатски съвет.

        Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език , с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучава; в кой курс на обучението си е; телефони за връзка.

Last modified: Tuesday, 16 June 2020, 1:51 PM